Zmiana formy opodatkowania na 2020 rok

Zmiana formy opodatkowania na 2020 rok

Zmiana formy opodatkowania na 2020 rok. Co musisz wiedzieć? Zgodnie z obowiązującymi od 2019 roku przepisami podatnik ma prawo dokonać zmiany formy opodatkowania swojej działalności gospodarczej w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym...
Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT

“Biała lista podatników VAT” udostępniana od września 2019 r. to narzędzie do weryfikacji danych przedsiębiorców zawartych w odrębnych rejestrach. Dlaczego musisz odwiedzić ją każdego dnia przed zrobieniem przelewu?! W wykazie znajdziemy: nazwę firmy lub...
Zmiany w fakturowaniu od 1 stycznia 2020 r.

Zmiany w fakturowaniu od 1 stycznia 2020 r.

Zmiany w wystawianiu faktur przez/dla podatników prowadzących działalność gospodarczą Od 1 stycznia 2020 r. możliwe będzie wystawianie faktur sprzedaży do paragonów pod warunkiem, że na paragonach tych umieszczony będzie NIP nabywcy – zmiana ta wynika z nowelizacji...