Zmiana formy opodatkowania na 2020 rok.
Co musisz wiedzieć?

Zgodnie z obowiązującymi od 2019 roku przepisami podatnik ma prawo dokonać zmiany formy opodatkowania swojej działalności gospodarczej w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięty został pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Przykładowo: pierwszy przychód zostanie osiągnięty 12 marca 2020 roku – ostateczny termin zmiany formy opodatkowania upłynie 20 kwietnia 2020 r.

W sytuacji, gdy pierwszy przychód zostanie osiągnięty w grudniu – termin zmiany formy opodatkowania to ostatni dzień roku. Powyższe zasady nie mają zastosowania jeżeli podatnik chce opłacać podatek w formie karty podatkowej – tu termin zmiany to 20 stycznia bieżącego roku. Zgłoszenia zmiany dokonuje się poprzez aktualizację wpisu w CEiDG. Wybrana forma obowiązuje w roku 2020 i w latach następnych.

UWAGA!
Dla celów dowodowych w ewentualnym sporze z urzędem skarbowym warto jest zachować złożony do CEiDG wniosek.